Op uitnodiging van dhr. Guo CEO van de Shanxi Gucheng Milk Group (partner van Imeko Dairy Products b.v. Zwolle) heeft Holland Bioceuticals in de periode 2016-2017 de nieuwe Udder Health Bolus van VievePharm Animal Nutrition onderzocht onder circa 100 transitiedieren in China. Eerder onderzoek heeft uitgewezen dat een soepel doorlopen transitieperiode, het risico op gezondheids- en welzijnsproblemen in de lactatie kleiner maakt.

De Shanxi Gucheng Milk Group bezit enige duizenden koeien en heeft een eigen melkfabriek. Het bedrijf kampt met gezondheidsproblemen van de dieren en met een niet-optimale melkkwaliteit. Onder supervisie van een Nederlandse dierenarts is onderzocht wat het effect is van de Udder Health Bolus op het celgetal na het opstarten van de melkproductie. De looptijd van het onderzoek was circa 9 maanden. De dieren in dit onderzoek zijn gepaard op basis van leeftijd en moment van afkalven. Van elk paar in de studie ontving één dier een Udder Health Bolus (de Pré bolus is een week voor droogzetten toegediend, de Post Bolus is een week voor afkalven toegediend, dit is de test groep). Het andere dier van elk paar ontving geen bolus (controle groep).

Gekozen is om het celgetal te kiezen als indicatie voor het effect van de toediening van de Udder Health Bolus. Celgetal A is gemeten voor droogzetten en celgetal B een maand na afkalven. Na afloop van de test is verschil tussen A en B bepaald. Het gemiddelde celgetal in de testgroep daalde met ruim 74% (van 844.000 naar 218.000, p ≤ 0.01). In de testgroep was een stijging in het celgetal zichtbaar (niet significant).

De omstandigheden in China zijn niet te vergelijken met de Nederlandse omstandigheden maar dit onderzoek toont aan dat de Udder Health Bolus ondersteunend kan zijn tijdens de transitieperiode.

Heeft u vragen en wilt u ons advies, neem dan contact met ons op.

Scroll to Top