Eén koe poept en plast ongeveer 100 kilogram mest en urine per dag. Eventuele resten van antibiotica voor ziek vee eindigen (in)direct in de natuur: in weide, sloot, stal, mestopslag en rioolwater. Mogelijk daarmee uiteindelijk – deels – ook in melk, voedsel en oppervlakte water. Naast dieren raken tijdens eten en drinken op termijn ook mensen meer en meer ‘vervuild door de natuur’. Tegen dergelijke negatieve effecten van vervuilde veestapel onderneemt VievePharm Animal Nutrition uit het Twentse Enter iets concreets en heel natuurlijk. Alles om te voorkomen dat zowel menselijke als dierlijke gezondheidsklachten door vervuilend voedsel tot échte problemen kunnen leiden. Zoals een onverhoopte resistentie voor antibiotica op het moment dat met zo’n geneesmiddel juist levensreddend moet worden opgetreden door (vee)artsen.

Voor de productie van een malse steak van 120 gram heeft een vleeskoe één kilogram veevoer verorberd en wordt bijna 1.800 liter water per portie verbruikt; voor 120 gram varkensvlees is dat zo’n 630 liter water per portie; voor 120 gram kippenvlees is circa 480 liter water per portie nodig. De vraag is dan: hoe zuiver is het oppervlaktewater voor die dieren eigenlijk nog? De huidige veehouderij voor zuivel en vlees vraagt in toenemende mate om duurzame producten die primair bijdragen aan een betere diergezondheid. En daardoor uiteindelijk ook aan een hogere productiviteit voor melk, kaas, eieren en vlees. Juist door het dierenwelzijn voorop te stellen wordt ook het welzijn van mensen (in)direct positief beïnvloed.

Biobased oplossingen

Diergezondheidsspecialist VievePharm Animal Nutrition ontwikkelt en vervaardigt biobased oplossingen, die de diergezondheid en productiviteit op een verantwoorde manier helpen verbeteren. Etherische oliën, plantenextracten en natuurlijke vitamines vormen de duurzame basis. Gefermenteerde knoflook, oregano en tal van andere natuurlijke ingrediënten helpen voorkomen dat de veestapel ongezond wordt, bijvoorbeeld door ontstekingen aan lichaamsdelen als uiers, luchtwegen en hoeven. Net als bij mensen is een gezonde darmflora allesbepalend voor de algehele gezondheid van het dier. Een gezonde koe geeft nu eenmaal meer melk of lekkerder vlees dan een zieke koe.

Daarbij komt dat een boer die doelbewust biologisch voedsel produceert bij dierziekten mogelijk niet langer ‘volledig biologisch’ zou kunnen garanderen, althans tijdelijk niet. Bovenal geldt dat biologisch vlees diervriendelijker tot stand komt. En biologisch gehouden dieren leven langer. Daardoor maken die dieren dus langer – een positieve – impact op het ecosysteem. Weliswaar verlangen biologisch gehouden dieren biologisch (natuurlijk) veevoer, dat per definitie meer landbouwgrond kost omdat de opbrengst veelal lager is, maar het is wel milieuvriendelijker. Dit onderstreept het belang van een slimme mix van biologische en precisielandbouw plus natuurkrachtige voeding en diergezondheidsmiddelen.

Natuurlijk gezonde veestapel

Runderen, kalveren, varkens, geiten, schapen en pluimvee. Voor nagenoeg ieder type dier uit de veestapel heeft VievePharm Animal Nutrition natuurlijke oplossingen in een assortiment dat bestaat uit bolussen, vloeistoffen, poeders en tabletten. De dosering is eenvoudig. Bolussen zijn ‘time release’ en leveren hun geneeskrachtige werking gedurende een langere tijd. Afhankelijk van de diersoort, het ziektetype en het aantal diermagen, ligt de afgifteperiode tussen 1 en 180 dagen. Voorbeelden van aandoeningen bij de (pluim)veestapel zijn: abcessen, baarmoederontsteking, bloedluis, coccidiose, diarree, een hoog celgetal, ketose, luchtwegontsteking, lusteloosheid, mastitis, melkziekte, mortellaro, negatieve energiebalans, stress, tussenklauwontsteking, weerstandsvermindering en wormen.

Positieve effecten

De algehele lichaamsgesteldheid van het vee neemt toe door gebruik van deze natuurlijke middelen, zoals een verminderde bloedvetwaarde, meer antioxidanten in de lever van het dier, een verbeterde opname van voedingsstoffen, een geactiveerd immuunsysteem, een algeheel verbeterde weerstand van de veestapel, verbeterde metabolisme, grotere ziekteresistentie, betere vruchtbaarheid, verhoogde melkafgifte, hogere onverzadigde melkvetzuren, verbeterde eiwit- en vetniveaus, een versterkte antibacteriële darmfunctie, een verbeterd spijsverteringskanaal, gecontroleerde diarreeoorzaken, verstoorde parasieten en bacteriën, een verbeterde dierlijke groei, antimicrobiële en oxidatieve effecten, een gezonde darmflora en gezonde voeding aan het nageslacht, algeheel verminderde stress, meer antilichamen, een positieve energiebalans, ondersteunde fermentatie in de pens.

Kortom: genoeg pro-biotische effecten om op te noemen. Ongetwijfeld helpt een gezonde darmflora bij koeien ook om de klimaatonvriendelijke methaanuitstoot terug te dwingen, opdat koeien minder vervuilende scheten laten.

Duurzame impact op mens en natuur

Met een brede reeks aan diervriendelijke oplossingen helpt VievePharm Animal Nutrition tal van positieve effecten (in)direct te realiseren voor de 17 duurzame doelen van de Verenigde Naties, zoals in 2015 bepaald. Niet alleen voor doel 15 – het leven op het land – en doel 14 – het leven onder water. Ook is er bijkomende impact op andere, gerelateerde doelen zoals doel 6 – schoon drinkwater – en doel 3 – menselijke gezondheid. Bovenal helpt deze dier- en mensvriendelijke aanpak om verantwoorde consumptie tot stand te brengen, het duurzame doel 12.

Concreet biedt VievePharm Animal Nutrition een biobased, plantaardig, natuurlijk en duurzaam alternatief voor kunstmatige diergeneesmiddelen. Zo neemt de gezondheid van de veestapel toe, hebben de dieren een langere levensverwachting, maken zij gezonder nageslacht en vormen de dieren gezonder voedsel voor mensen.

Certificering van diergezondheidsmiddelen

Alle grondstoffen die VievePharm Animal Nutrition gebruikt zijn afkomstig uit Europa en voldoen hiermee aan de specificaties van de geldende Europese wet- en regelgeving. De duurzame oplossingen worden geregeld geanalyseerd door geaccrediteerde laboratoria. Zo beschikt het bedrijf al jaren over het ‘GMP Plus’-certificaat. Deze internationale kwaliteitsnorm voor een ‘Good Manufacturing Process’ houdt in dat van A tot Z is vastgelegd hoe een product van VievePharm Animal Nutrition is samengesteld en ter plekke in het Twentse Enter wordt geproduceerd. De ‘Plus’ staat voor de toevoeging van de HACCP-norm aan de GMP-norm. Dit betreft een risico-inventarisatie voor voedingsmiddelen en vormt een welkome aanvulling op de kwaliteitsnorm, waarmee de kwaliteit en veiligheid van diervoeder wordt gegarandeerd.

Internationaal netwerk

Tegelijkertijd blijft VievePharm Animal Nutrition investeren in de toekomst. Door samenwerking met kennisinstellingen – waaronder de voedingsfaculteit van Universiteit Wageningen en de faculteit diergeneeskunde van Universiteit van Utrecht – weet het vooruitstrevende bedrijf verbeteringen en vernieuwingen door te voeren in zowel duurzame producten als hoogwaardige productieprocessen. In internationaal verband draagt VievePharm Animal Nutrition bij aan het verspreiden van kennis en ervaring. Als actief lid van de Stichting Natural Livestock Farming wordt samengewerkt met boeren, veeartsen en wetenschappers uit Nederland, India, Oeganda en Ethiopië. Uitwisseling van kennis en kunde over de toepassing van kruiden in de melkveehouderij staat hier centraal. Deze stichting wordt mede ondersteund door Oxfam Novib.

Te pas en te onpas op elke hoek van de straat

Een paar jaar geleden nam Arie Boorsma, directeur-eigenaar van VievePharm Animal Nutrition uit Enter, deel aan een uitwisseling met India en was een week te gast bij het Institute of Ayurvedic and Integrated medicine (I-AIM) in Bangalore in de staat  Karnataka. Arie Boorsma blikt terug: ‘Het bezoek aan het zuiden van India en deze op twee na grootste stad van India, was voor mij in eerste instantie een cultuurshock: de verschillen tussen Nederlandse en Indiase melkveehouders zijn gigantisch. Boeren daar zijn meestal vrouwen en ze bezitten gemiddeld niet meer dan één of twee koeien. Omdat er ruim 1,3 miljard Indiërs zijn, gaat het nationaal wel om een enorme veestapel. Het gebruik van antibiotica is in India ook enorm. Deze geneesmiddelen zijn op iedere straathoek te koop en worden te pas en te onpas gebruikt. Naar het schijnt zit in circa 30 procent van alle babymelk in India een gehalte aan – sporen van – antibiotica. Dat is slecht nieuws voor de gezondheid van Indiase kinderen in de toekomst. Immers, als ze later echt een keer heel ziek worden, dan kunnen bepaalde antibiotica door resistentie hun genezende werking niet meer hebben. Met alle mogelijke gevolgen van dien. Zuivere melk en andere zuivel zijn dus cruciaal voor de volksgezondheid’.

Medicinale planten en extracten

Het I-AIM instituut in het Indiase Bangelore inventariseert en onderzoekt medicinale planten. Daarbij wordt het eeuwenoude Ayurvedische gezondheidssysteem gecombineerd met moderne medische wetenschap. Dit instituut werkt nauw samen met de Tamil Nadu Veterinary and Animal Science University (TANUVAS). Arie Boorsma licht toe: ‘In dit deel van India is veel kennis beschikbaar, maar de vertaalslag naar de dagelijkse praktijk is nog onvoldoende gemaakt. Wel ben ik toen opnieuw bevestigd in mijn stellige overtuiging dat VievePharm Animal Nutrition al ruim een decennium op de goede weg is. De geneeskrachtige eigenschappen van bijvoorbeeld geelwortel, aloë vera en knoflook zijn in India reeds eeuwenlang geaccepteerd. In onze innovatieve diergezondheidsmiddelen gebruiken wij deze kruiden ook en behalen hier uitstekende resultaten mee’.

Nadere informatie:

www.vievepharm.com

www.naturallivestockfarming.com

Heeft u vragen en wilt u ons advies, neem dan contact met ons op.

Scroll to Top